ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์นี้!

วัสดุผสมเดี่ยวของตลาดบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น

wps_doc_0

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ตลาดซอฟต์แพ็คเกจจะมีมูลค่าถึง 2.822 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2569 และสูงถึง 4.1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2569 โดยเติบโตในอัตราปีละ 7.76%ยิ่งไปกว่านั้น จากข้อมูลของ CEFLEX อาหารมากกว่า 40% ในยุโรปเป็นบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ซึ่งคิดเป็น 10% ของวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั้งหมด

wps_doc_0 wps_doc_1

ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นเป็นกำลังหลักเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม ในกระบวนการรีไซเคิล วัสดุเพียงชิ้นเดียวไม่จำเป็นต้องแยกวัสดุต่างๆ ออกจากกัน ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการได้อย่างมาก และเอื้อต่อการรีไซเคิลในเวลาเดียวกัน มันยังสามารถรับประกันการกั้นบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ และฟังก์ชันที่จำเป็นอื่น ๆจากมุมมองของลักษณะการงอกใหม่ของวัสดุชนิดเดียว อัตราการกู้คืนสามารถสูงถึง 100% ซึ่งเป็น "เครื่องมือที่เฉียบคม" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในขณะเดียวกัน มูลค่าตลาดของวัสดุชนิดเดียวก็ค่อยๆ ดีขึ้นเช่นกัน และวัสดุชนิดเดียวก็กลายเป็น "ทูเยเร"

wps_doc_2

ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงการบรรจุและการปกป้องสิ่งแวดล้อม การยกระดับวัสดุบรรจุภัณฑ์ก็ค่อยๆ บรรลุฉันทามติในอุตสาหกรรม ซึ่งวัสดุชนิดเดียวได้กลายเป็นทิศทางชั้นนำของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นแม้ว่าเส้นทางของการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์วัสดุเดียวจะเผชิญกับความท้าทายและทักษะมากมาย แต่การฟื้นตัวของวัสดุผสมเดียวนั้นเป็นไปได้วัสดุผสมเดี่ยวทำให้การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นกลายเป็นสิ่งที่มีค่า ทำให้บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นมีอายุการใช้งานรองลงมาโดยทั่วไปแล้วบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นที่ประกอบด้วยวัสดุเดียวในตอนท้ายของโอกาสทางการตลาดนั้นมีแนวโน้มที่ดี


เวลาโพสต์: ธันวาคม 09-2022